ellie munten               

‘Het doek vertelt eenieder zijn eigen verhaal.’

De schilderijen van haar nodigen uit om vragen te stellen over het onuitgesprokene dat per slot van rekening een grote ruimte in het menselijk bewustzijn inneemt. Zij onderzoekt deze ruimte en brengt deze d.m.v. de schilderkunst ter sprake.

Emotie, stilte en beweging zijn belangrijke elementen in haar werk.