irene schaap              

‘Ruimte schept mogelijkheden maar bakent tegelijkertijd ook af.’

Hoofdthema van haar beeldvorming is ruimte; zowel in de letterlijke als in figuurlijke betekenis van het woord. Ruimte heel belangrijk, die staat voor vrijheid maar is ook beperkend. Ruimte schept mogelijkheden maar bakent tegelijkertijd ook af. Dit dualisme komt steeds terug in haar werk waar zij met het begrip ruimte speelt en het in al zijn facetten probeert weer te geven.

Mensfiguren en de ruimte waarin zij zich bevinden staan veelal centraal.

De persoonlijke ruimte van en tussen mensen heeft mijn belangstelling: wat speelt zich daar af, wat voor invloed heeft dat op de mens en hoe zien deze        ruimtes eruit?  Mensenmassa’s in de bewerkte foto’s probeert zij zowel chaos als orde weer te geven.           Hier is de persoonlijke ruimte van de mensfiguren nauwelijks meer aanwezig en figureren zij samen als één massa die ook een gezamenlijke macht en emotie heeft. De chaos van de mensenmassa’s kan uiteindelijk ook tot geordendheid leiden.